18.09.2010

f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie
f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie
f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie f_ Oddział Żużla Kawałkowego kombinatu w Nowej Hucie

50° 04'19.50"N
20° 07'58.50"E